Advokatska kancelarija je u imenik Advokatske komore FBIH upisana 30.6.2003.g. na osnovu rješenja  broj  268/03 od 2.7.2003.g. Od momenta upisa u imenik Advokatske komore kancelarija se specijalizirala za poslove građansko- pravnog smjera. Od dana osnivanja pa do danas kancelarija se kontinuirano razvija kako u pogledu stručnog usavršavanja tako i u pogledu kadrovskog jačanja. Cijelo vrijeme postojanja kancelarija aktivno učestvuje  i u mnogim društvenim tokovima u smislu izrade i kreiranja određenih zakonskih propisa kako na  području Kantona Sarajevo tako i na području FBIH. Veoma često smo  učesnici važnih okruglih stolova, javnih sesija te organizujemo i predavanja u organizaciji naših klijenata koji se tiču određenih zakonskih regulativa. U javnosti smo prepoznatljivi  kao borci  za osnovna ljudska prava koja su u proteklom ratu ugrožena posebno bošnjacima, ali i drugim konfesijama koje su bili izloženi nehumanim postupcima. Preduzimamo i poduzimamo ozbiljne korake na kritiziranju svih nivoa sudske vlasti, a sve u cilju poboljšanja i jačanja ove bitne institucije bez koje niti jedno društvo ne može opstati. Ono po čemu smo prepoznatljiivi u široj javnosti jeste da dugi niz godina zastupamo Islamsku zajednicu-Vakufsku direkciju po pitanju prava iz okvira vakufske imovine. Veliki dio svog angažmana smo posvetili uređenju ove zakonske materije kako u okviru Islamske zajednice tako i u okvirima postojeće zakonske regulative BiH. U tom domenu poslova  smo aktivno učestvovali u kreiranju i obaranju zakonskih propisa koji nisu  u interesu vakufske imovine, ali smo aktivno učestvovali i u sudskim raspravama pred Ustavnim sudom BiH koji se tiču prodaje stanova. Zakon o restituciji je posebna materija koju izučavamo cijelo vrijeme postojanja advokatske kancelarije i aktivno učestvujemo na njegovom kreiranju.

Drugi segment našeg prepoznatljivog djelovanja jeste vođenje postupaka naknade štete koje  su nastupile u okviru djela ratnog zločina u periodu od 1992-1996. g.

Populaciju koju najviše zastupamo jesu civilne žrtve rata ali i sve druge građene čija su prava oštećena bilo u nematerijalnom ili materijalnom smislu. Moramo reći a time se i pohvaliti da smo uspjeli organizirati i pokrenuti preko 3.000 tužbenih zahtjeva za koje do danas nismo ni tražili a ni dobili  bilo kakvu naknadu po pitanju troškova osim simboličnih iznosa koje zainteresirana lica uplaćuju na ime materijalnih troškova. Samo uz Allahovu pomoć mi uspjevamo da sve postupke završavamo redovno i organizujemo njihov rad. Ova kancelarija to ne bi uspjela da u njoj ne  rade mladi entuzijasti-pripravnici koji žrtvujući svoje slobodno vrijeme i ne pitajući koliko traje radni dan danonoćno bdiju nad ovim postupcima samo da bi se isti pozitivno okončali, a žrtve ostvarile svoja prava. Rezultat toga je 30 presuda donesenih do danas u korist žrtava i  skoro okončanje svih započetih postupaka u prvostepenim postupcima. Za kancelariju  je ovo nešto od krucijalnog značaja i interesa i sa ovim stvarima se ne želimo hvaliti ali želimo da putem ove stranice ohrabrimo i podstaknemo sve žrtve da traže ostvarivanja svojih prva. Moto naše kancelarije je da krivci moraju platiti, a žrtve moraju biti obeštećene. Naravno da se moramo pohvaliti i sa sporovima koje vodimo za naknadu štete po pitanju vjerskih objekata jer i tu smo ti koji pokrećemo ovakve vrste postupaka. Da je ovo iskreno čemu pričamo uvjerite se ulaskom na google pretraživač gdje će vam sve pojedinosti u jako kratkom periodu iznijeti.

Osim naprijed navedenih postupaka kancelarija se bavi svim drugim vrstama iz oblasti privrednog prva, nasljednog prava, porodičnog prava, imovinsko-pravnih odnosa, radnog prava i djelimično privrednih prestupa u krivičnom pravu. Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate a što je potvrda preko 3.000,00 predmeta koje se nalaze u radu. Možda će nekome ovo izgledati nevjerovatno ali kancelarija svakodnevno vrši ozbiljna  finansijska ulaganja u organizaciju poslova, u tehničko opremanje, u literaturu i sl. Moramo se pohvaliti da je kancelarija korisnik svih stručnih literatura i da se svakodnevo od strane saradnika kancelarije vodi briga o usavršavanju kako bi svi poslovi bili organizovani na profesionalan način. Danas kancelarija navršava 10 godina svoga rada i za tako relativno kratak period je postigla impozantne rezultate gdje možemo reći da smo spremni da vodimo i organizujemo najsloženije sudske postupke i da našim klijentima pružimo punu zaštitu. Ovom stranicom želimo da našim klijentima damo mogućnost transparentnosti, otvorenosti ali i direktne komunikacije. Forum će biti otvoren 24 h, pa bujrum pitajte, a odgovor ako mi ne znamo dobit ćete od ljudi koji to znaju. Ukoliko postanete naš klijent imat ćete mogućnost da provjerite sve ovo o čemu pišemo i da se uvjerite da iza toga stojimo.

Na kraju šta drugo reći nego da Bog čuva sve nas sa željom da svako radi ono za što je spreman i  zašto je stručno usavršavan.

S poštovanjem,
Esad Hrvačić, advokat