Vrhovni sud FBiH usvojio nove orjentacione kriterije i iznose za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Preuzmite dokument.

Datum: 10.01.2017.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...