Održana Skupština Udruženja „Porodice stradalih Vrbanja 1993.“

Sinoć je u restoranu „Memix“ održana izvještajna Skupština Udruženja građana „Porodice stradalih Vrbanje 1993.“ Na Skupštini se razgovaralo na teme vezane za rad Udruženja u protekloj, te plan rada u ovoj godini.

Po izboru radnih tijela Skupštine prisutnim članovima Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja u protekloj godini podnio je predsjednik Mirsad Teskeredžić. Kako je naglasio najznačajnija aktivnost u 2013-toj godini odnosila se na obilježavanje 20-te godišnjice stradanja stanovnika Vrbanje, koja je uspješno obilježena prema usvojenom planu i na dostojanstven način. Ovom prilikom Teskeredžić je članove Skupštine informisao i o tužbi koja je podnesena protiv Federacije BiH-ne za nadoknadu materijalne štete nastale tokom sukoba za uništene stambene i prateće objekte, automobile, poljoprivredne mašine i stočni fond od strane pripadnika HVO-a. Od 120 članova Udruženja po riječima Teskeredžića do sada je samo 10 pristupilo ovoj aktivnosti. Porodice stradalih Vrbanje pred sudom zastupa advokat Esad Hrvačić, a do sada su održane tri rasprave , dok se trenutno vrši vještačenje objekata od strane ovlaštenih sudskih vještaka. Za ove potrebe, a zahvaljujući angažmanu predstavnika Udruženja, od strane Općine, bez nadoknade, izdato je preko 50 kopija građevinskih dozvola za stradale objekte.

Tokom Skupštine izneseni su i problemi pojedinih porodica stradalih koje su suočene sa plavljenjem stambenih objekata i imovine viškom vode koja otiče iz vodovodnog bazena iznad Vrbanje. Ovaj problem je u posljednje vrijeme izraženiji. Skupština je usvojila zaključak da se Općini i JKUP „Vodovod i kanalizacija“ uputi zahtjev za hitno rješavanje ovog problema.

Plan rada za ovu godinu odnosit će se uglavnom na obilježevanje 21-ve godišnjice stradanja stanovnika Vrbanje. Kako je istakao Teskeredžić realizacija plana u mnogome će zavisiti od finansijskih sredstava, a mada su se još prije pet mjeseci obraćali sa zahtjevom iz Općine još uvijek ništa nije doznačeno na račun Udruženja. Uskoro bi se trebalo pristupiti uređenju prostora oko spomen-obilježja a bez sredstava ova aktivnost je upitna. U okviru obilježavanja 21-ve godišnjice biće upriličen planinarski pohod, organizovana izložba fotografija, iftar tokom ramazana za porodice stradalih, te protestna šetnja na sam dan godišnjice 27-mog jula ove godine.

Datum: 31.03.2014.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...