Obavještenje za članove porodica Abaze - Sjeverni logor

Pozivamo sve naše klijente koje zastupamo u postupcima eksproprijacije koji su pokrenuti od strane grada Mostara, a vezano za nekretnine koje se nalaze na lokalitetu Sjevernog logora u Mostaru da dostave našoj kancelariji punomoći za zastupanje ovjerene, u dva primjerka, najkasnije do sutrašnjeg dana jer će u suprotnom izgubiti pravo na naknadu.

Datum: 17.03.2014.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...