O asimilaciji Bošnjaka u Republici srpskoj za Preporod pisao advokat Esad Hrvačić

Asimilacija Bošnjaka u entitetu RS

Datum: 07.02.2017.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...