Izmjene zakona o radu

Ovim putem obaviještavamo posjetitelje naše stranice da je u toku predlaganje izmjena i dopuna novousvojenog Zakona o Radu u FBiH.

Najznačajnije izmjene koje se predlažu su:

  • -da se radni odnos u pravnim licima koja vrše javna ovlaštenja zasniva obavezno putem javnog konkursa
  • -definirane su i odredbe o prestanku radnog odnosa, koji nakon ovih izmjena prestaje nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža, umjesto ranijih 20 godina staža

Obzirom da su u toku pregovori i usaglašavanje nacrta izmjena i dopuna Zakona koje su od velikog značaja, to ćemo o svim aktivnostima i promjenama na našoj stranici informisati posjetitelje.

Datum: 21.12.2016.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...