Civilne žrtve rata još čekaju pravosnažnost presuda koje su dobili protiv RS-a

Općinski sud u Sarajevu donio je blizu 40 prvostepenih presuda u korist sarajevskih civilnih žrtava rata, odnosno članova njihovih porodica koji su tužili Republiku Srpsku, no još nijedna od njih nije postala pravosnažna.

Advokat Esad Hrvačić koji zastupa sarajevske civilne žrtve rata kaže da Kantonalni sud Sarajevo još uvijek nije donio nijednu pravosnažnu presudu u ovim slučajevima, ali očekuje da se to uskoro desi, odnosno da ove prvostepene presude dobiju i svoju potvrdu kod drugostepenog organa.

"U blizu 100 predmeta su tužbe oko 3.100 klijenata protiv RS. Nadoknada nematerijalne štete je utvrđena kriterijima Vrhovnog suda Federacije BiH i kreće se od sedam hiljada do 20.000 KM, što zavisi od krvnog srodstva sa žrtvom. Kada je riječ o direktnim tužbama civilnih žrtava rata, te naknade idu i do 50.000-60.000 ovisno o rezultatima vještačenja i stepenu invalidnosti. U prvostepenim presudama koje su donesene u korist građana koji su tužili RS, taj entitet treba građanima isplatiti između 300.000 i 600.000 KM po jednom predmetu, budući da je u svakom od njih po 30 građana koji su podnijeli tužbe", pojašnjava naš sagovornik.

Ističe kako je u 99 posto slučajeva Općinski sud Sarajevo donio presude u korist civilnih žrtava rata, dok je sporadično bilo slučajeva kada je samo djelomično prihvatan odštetni zahtjev zbog nemogućnosti finansiranja vještačenja.

On očekuje da Općinski sud nastavi sa pozitivnim rješavanjem ovih predmeta u korist civilnih žrtava rata, kao i da Kantonalni sud Sarajevo počne donositi pravosnažne presude u ovim slučajevima.

(Klix.ba)

Datum: 21.03.2014.

Područje prakse

Advokatska kancelarije svakodnevno pruža usluge svojim klijentima u cilju zaštite njihovih prava:

  • Građansko pravo
  • Sporovi i naplata potraživanja
  • Privredno pravo
  • Nasljedno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo

Na tim poljima smatramo da postižemo ozbiljne rezultate. više...